تجاوز به قذافی قبل از اعدام

با دیدن این فیلم و دیگر فیلم های مربوط به دستگیری و چگونگی رفتار انقلابیون با قذافی تمام وجودم را وحشت گرفت….یاد سال 57 و دستگیری ها و اعدام های انفلابی افتادم که دیدیم سرانجامش چی شد؟مبارزین و یا انقلابیونی  که از ابتدا این حق را به دیگری ندهند که امکان دفاع از خود داشته باشد و با این شیوه های درنده خویی و وحشی با او برخورد کنند معلوم نیست که چه خوابی برای آینده اون ملت  دیده اند! وای بر ملت لیبی و وای بر جهان که نظاره گر است….

Ein Gedanke zu „تجاوز به قذافی قبل از اعدام“

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google Foto

Du kommentierst mit Deinem Google-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s