وقتی که تحلیل گران جمهوری اسلامی از تحلیل گران اپوزسیون عقب می مانند!

وقتی که تحلیل گران جمهوری اسلامی از همکاران تحلیل گر اپوزسیون! خارج از کشور عقب می مانند بعد سیمای جمهوری اسلامی از رسانه های بی بی سی و صدای امریکا که از نظر آنها رسانه های معاند و مفسد هستند؛ استفاده می کند و به منابع اطلاع رسانی شان تبدیل هم می شوند!

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google Foto

Du kommentierst mit Deinem Google-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s