نمایش کوتاهی از هادی وصمد … به زودی در هانوفر و دوسلدورف و هامبورگ

بخش کوتاهی از نمایش هادی و صمد
جمعه ۳۰ مای در هانوفر 
شنبه ۳۱ مای در دوسلدورف 

یکشنبه اول یونی در هامبورگ

فیلم کوتاهی از نمایش هادی وصمد … به زودی در هانوفر و دوسلدورف و هامبورگ

Hadi + samad

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google Foto

Du kommentierst mit Deinem Google-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s