من به هیچ دینی باور ندارم …

من به هیچ دینی باور ندارم
Akhtar Ghasemi
من به هیچ دینی باور ندارم
چون نمیدانم کدام دین را باور کنم
مسلمانان را ؟
مسیحیان را؟
یهودیان را؟
زردتشتیان را؟
هندوها را؟
بودایان را؟
ایزدیان را؟
بهاییان را؟
کدام دین را باور کنم که هر کدام به من می گویند
من بهترین باور و عقیده برای بشریت هستم
کدام دین را باور کنم که هر کدام به من می گویند
من بهترین راه برای همزیستی هستم
من به هیچ دینی باور ندارم
چون هر کدام یک «باور و عقیده» را نقل می کنند
من به هیچ دینی باور ندارم
چون هر کدام ارثی منتقل می شوند
باور و عقیده ارثی نیست
من از زمانی که خود را شناختم
به انسانیت باور داشتم
و دین ام را « انسانیت» نام نهادم
«انسانیت» فقط یک جا نیست
«انسانیت» برای وجودش نیاز به لشکر و کشتار ندارد
انسانیت دین ندارد
انسانیت مهربانی ست
انسانیت صلح و دوستی ست
انسانیت در همه جا هست
در افریقا، آسیا، اروپا، امریکا و استرالیا

دین من «زندگی» ست
دین من لذت بردن از زندگی ست
دین من لذت بخشیدن به زندگی دیگری ست
دین من کمک به دیگری و همزیستی ست
کدام دین را باور کنم
که هر کدام به من می گویند
من بهترین راه رسیدن به خدا را می دانم

من به هیچ خدایی باور ندارم
چون نمیدانم کدام «خدا» قبول کنم؟
خدای مسلمانان را؟
یا خدای مسیحیان را؟
یا خدای یهودیان را؟
یا خدای بهاییان را؟
یا خدای زردتشتیان را؟
یا خدای ایزدیان را؟
یا خدای هندو ها را؟
یا خدای بودایان را؟
یا خدای هزاران فرقه و مذهب دیگر را؟
من به هیچ خدایی باور ندارم
من به بهشت و جهنم اعتقادی ندارم
من به دنیای بعد از مرگ باور ندارم
به دنیایی که از زمان وجود بشریت
کسی از آن برنگشته است و هیچ اطلاعی از آن نیست
من به هیچ خدایی اعتقادی ندارم
من به هیچ خدای ادیان اعتقادی ندارم
چون خدای من «عقل» ست
خدای من «خرد » ست
خدای من «دانش» ست
خدای من «علم» ست
خدای من « وجود» من و ما ست
خدای من «هستی» ست
خدای من دین ندارد
اما خدای ادیان با نام خدا و به حکم خدا می کشد
خدای من مذهب ندارد
اما خدای مذاهب با نام خدا و به حکم خدا می کشد
خدای من جنسیت ندارد
اما خدای ادیان مردانه است
خدای من تبعیض نارد
اما خدای ادیان، زنان را با مردان مساوی نمی داند
خدای من دروغ نمی گوید
اما خدای ادیان «تقیه» دارد

خدای من خرد است
خدای من عقل است
خدای من مهربانی ست
خدای من پاکی ست
خدای من کمک به دیگری ست
خدای من شادی ست
خدای من شادی بخشیدن ست
خدای من با هم بودن ست
خدای من برای هم بودن ست
خدای من دوستی ست
خدای من صلح ست
خدای من عشق ست …
…….
اختر / یکشنبه ۱۷ آگوست ۲۰۱۴

Ein Gedanke zu „من به هیچ دینی باور ندارم …“

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google Foto

Du kommentierst mit Deinem Google-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s