در باب برخورد با قانون جدید دولت فرانسه برای صدور ویزای زنان کشورهای مسلم

به تصویر خانم اشتون نگاه کنید که چگونه مجبور شده است حجاب اجباری سر کند و خود را به این شکل مسخره در آورد تا بتواند با وزیر خارجه جمهوری اسلامی مذاکره کند!

«روشنفکر جهان سوم همانند جامعه اش عقب مانده است!»

هر بار که اتفاقی در جهان رخ میدهد و برخورد جامعه روشنفکری ایرانی را با آن پدیده دنبال می کنم، بیشتر به این جمله ی زیبا در بالا که روشنفکر جهان سوم را تعریف می کند،پی میبرم! مسعود بهنود اشتباه نگفت که: «روشنفکر ایرانی بدون فرهنگ شیعه تعریف ندارد»!

وقایع اخیر و برخورد برخی روشنفکران ایرانی به پدیده های اخیر دنیا نشان دهنده نگاه عقب مانده و نگاه ضد تمدن و ضد غرب در جامعه روشنفکری ایرانی ست! ابتدا به نگاه داریوش آشوری متفکر و اندیشمند ایرانی در باره ی روشنفکر جهان سومی که می گوید:

«روشنفکر جهان غرب با روشنفکر جهان سومی متفاوت است. روشنفکر غربی توليد کننده انديشه و روشنفکری ما مصرف کننده آن است. به همين جهت است که پس از شهريور ۱۳۲۰ به دام ايدئولوژی های سياسی می افتد و تمام سعی خود را بر مبارزات ضد امپرياليستی مصروف می گرداند…“. او می گوید: روشنفکری بعد از شهريور بيست تمام گناهان عدم پيشرفت را به گردن غرب می انداخت و صرفا نگاه ضد امپریالیستی داشت! گرچه آشوری معتقد است روشنفکری امروزه دوباره به سوی مدرنيته بارگشت کرده و به نگاه کردن به خودش مشغول شده است و می گوید: „پيش از اين ما هيچ وقت به خودمان برای يافتن عيب مان نگاه نمی کرديم و هميشه دنبال گناهکار و مقصر در بيرون می گشتيم“
اما وقتی تفسیر و تحلیل های روشنفکران ایرانی را در حوادث اخیر می خوانیم می بینیم که چگونه هنوز نگاه غالب روشنفکر ایرانی همان نگاه ضد امپریالیست و در واقع ضد تمدن است!
روزهای اخیر شاهد بودیم که برخورد برخی روشنفکران ایرانی به مسئله ترور روزنامه نگاران فرانسوی طوری بوده که حتی حاضر شدند به بهانه دفاع از اعتقادات مردم در کنار تروریست ها قرار بگیرند ولی از آزادی بیان، دست آوردهای دنیای مدرن که قرن ها برایش تلاش کردند، دفاع نکنند!
برخورد جدیدتر را از برخی زنان روشنفکر و فمنیست ایرانی که هم اکنون به قانون جدید دولت فرانسه که اعلام کرد از این به بعد برای «صدور ویزا زنان کشورهای مسلمان ارائه عکس رنگی بدون حجاب لازم است !» زیر لوای دفاع از حقوق بشر و حق حجاب زن مسلمان به این تصمیم اعتراض می کنند و آن را توهین به زن مسلمان میدانند!

به تصویر خانم اشتون نگاه کنید که چگونه مجبور شده است حجاب اجباری سر کند و خود را به این شکل مسخره در آورد تا بتواند با وزیر خارجه جمهوری اسلامی مذاکره کند!
به تصویر خانم اشتون نگاه کنید که چگونه مجبور شده است حجاب اجباری سر کند و خود را به این شکل مسخره در آورد تا بتواند با وزیر خارجه جمهوری اسلامی مذاکره کند!

از این دوستان می پرسم آیا توهین و نقص حقوق بشر بخش عظیمی از زنان ایرانی و زنان مسلمان که هیچ اعتقادی به حجاب ندارند، نیست که سالیانیست باید حجاب اجباری داشته باشند؟ آیا توهین و نقص حقوق بشر زن غیر مسلمان نیست که باید برای ورود به ایران کاملا پوشش اسلامی داشته باشد؟ چرا جوامع اسلامی حق دارند بر اساس معیارهای فرهنگی اسلامی و قانونی خود تصمیم بگیرند ولی جوامع غیر مسلمان حق ندارند بر اساس معیارهای فرهنگی و اجتماعی و سیاسی جامعه خود تصمیم بگیرند؟ جوامع غیر مسلمان باید مجبور به رعایت حقوق مسلمانان شود ولی جوامع مسلمان نه؟ به قول دوست عزیزی «عجب ملت جالبی هستیم ما، نه تنها میخوایم تن به قوانین عصر حجر در مملکت خودمان بدهیم، بلکه از مملکت های دیگر هم میخواهیم قوانین ما را در کشور خودشان رعایت کنند» ضمن اینکه این حرکت دولت فرانسه در راستای مبارزه با تروریسم اسلامی هم هست. کما اینکه در آخرین ترور و کشتار در پاریس یک دختر جوان مسلمان هم دست داشت و طبیعی ست که شناخت این تروریست ها با حجاب امکان پذیر نخواهد بود و این حق آنهاست که از منافع ملی خود دفاع کنند!
این دقیقا تداوم همان نگاه روشنفکرانی ست که به بهانه مبارزه با امپریالیسم از خمینی مرتجع و جانی دفاع کرد و با او همسو شد در کشتار مردم همکاری کرد و همان نگاهی ست که به زنان ایرانی آزاده ایرانی در اعتراض به حجاب اجباری در سال ۵۸ فاحشه گفت و صدای او را خفه کرد و کمک به بند کشیدن زنان کرد!
این نوع نگاه روشنفکر جهان سومی مثل خوره ای ست در جامعه روشنفکری ما که هر بار خود را به بهانه ای نشان میدهد!
این نوع روشنفکر ایرانی فراموش می کند که دمکراسی ره آورد همین تمدن و غرب و سرمایه داری و یا امپریالیسم ست! آنها از تمام دست آوردهای مدرن و دمکرات غرب استفاده می کنند و ادعا دارد حامی دمکراسی اند، در حالیکه به عناوین مختلف همانند دفاع از حقوق بشر و احترام به عقاید و … به غرب و تمدن و دمکراسی فحاشی می کنند!

برای شناخت بيشتر به اين نوع نگاه روشنفکر جهان سومی می‌توان به کتاب‌ها و نوشته‌های حامد عبدالصمد، نويسنده مصری مراجعه کرد. او نه تنها مورد حمله مسلمانان واپسگرا قرار می‌گيرد بلکه حتی از جانب روشنفکران غير مسلمان نیز تهدید می‌شود.

او در کتاب «زوال جهان اسلام» می‌گويد: «آری، واقعاً آدم اين احساس را دارد که بسياری از روشنفکران مسلمان در اروپا مانند اسلام‌شناس سوئيسی، طارق رمضان، از بيماری „رشک هولوکاست“ در رنج هستند. آن‌ها از هر فرصتی بهره می‌جويند تا وضعيت کنونی مسلمانان در اروپا را با وضعيت يهوديان اروپا در سده‌ی نوزدهم يا حتا دوره‌ی رايش سوم مقايسه کنند. بسياری از همين روشنفکران تلاش می‌کنند تا مورد اين „شهيد حجاب‌دار“ را به ابزاری برای هرس کردن آزادی عقيده در غرب تبديل کنند و جلوی نقد اسلام را نيز در اين جا بگيرند.»

لینک همین مطلب در گویا نیوز:
http://news.gooya.com/politics/archives/2015/01/191710.php

Ein Gedanke zu „در باب برخورد با قانون جدید دولت فرانسه برای صدور ویزای زنان کشورهای مسلم“

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google Foto

Du kommentierst mit Deinem Google-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s