پاییز طلایی شهر من کلن …

پاییز فصلی ست که در ادبیات و فرهنگ ما به هنگام غم و دلگیری  و ناامیدی ازش یاد میشه. فصلی ست که متاسفانه زردی و رنگ پریدگی نام گرفته و هر گاه که صحبت از ناکامی باشد از پاییز گفته میشه! در حالیکه پاییزی را که من در اروپا و بخصوص آلمان تجربه کردم از زیباترین فصل هاست، فصلی سرشار از رنگ و رنگ …..رنگ هایی که در پاییز می بینیم  رنگ های سرخ و زرد و نارنجی و قهوه ای و… و ترکیبی از این رنگ ها طبیعت خاص پاییز را بوجود میاورد که حتی در بهار که به زیباترین فصل معروف است هم  نمی توان دید………
امروز صبح زود در منطقه ای در جنوب کلن به هنگام طلوع آفتاب عکس هایی گرفتم که بخشی از زیبایی پاییز شهر ما را به شما نشان می دهد: